un endroit où il fait bon se reposer

U wilt reserveren…?

Enkele bijzonderheden vooraleer te reserveren.

Vragen om inlichtingen en reservaties gebeuren via mail door gebruik te maken van het formulier dat op onze site beschikbaar is.

Na ontvangst van de vraag om inlichtingen of reservatie per mail, antwoorden wij u per kerende mail met informatie aangaande de diverse verblijfsopties.

Bij akkoord over de data en de prijs van uw verblijf, gaan we over tot de laatste fase van de reservatie. Deze bestaat meestal uit de storting van een garantie van 50% van het totale reservatiebedrag.   De bevestiging van het verblijf wordt enkel verzonden bij ontvanst van de garantie of van het bewijs in de vorm van een voorschot per bankoverschrijving.

Wij sturen u ons Belgische bankrekeningnummer en wij bepalen de uitvoeringstermijn waarbinnen uw optie op een verblijf behouden wordt.  Als de termijn verstreken is behouden wij ons het recht voor om het geheel of het gedeelte van het verblijf aan anderen aan te bieden.

Als u nog vragen heeft, aarzel niet.  Onze ploeg maakt van het oplossen van uw problemen uw hun prioriteit.