un endroit où il fait bon se reposer

La clef erkent Le Rihani

La clef verte promoot milieuvriendelijk toerisme.

Milieu en ecologie worden een absolute prioriteit voor de toekomst van onze planeet en haar bewoners, en « groene aankopen» kennen een groot succes, een teken van het belang van deze bezorgheid voor de consument.

La clef verte is een internationaal ecolabel voor toeristische accomodaties.  Het is een vrijwillig, jaarlijks label, toegekend door een jury van experten aan toeristische inrichtingen die een gevalideerd milieubeleid hebben.

Bij een verblijf in een accomodatie Clef Verte wordt het milieubehoud ter plaatse verzekerd en worden ecologische, milieuvriendelijkere praktijken in de toeristische sector bevorderd.

In Marokko wordt dit label beheerd door de stichting Mohammed VI voor milieubehoud.

De eerste labeling in Marokko gebeurde in 2008.  In 2010 hebben een veertigtal Marokkaanse, toeristische inrichtingen het label gekregen.

Dit label wordt toegekend op basis van internationale criteria die verscheidene onderdelen omvatten:

  • het milieubeheer
  • het waterbeheer (beheer van de bronnen en  sanering, armatuur, irrigatie)
  • het afvalbeheer (afvalsortering,volumevermindering)
  • het energiebeheer (beheer van energiebronnen, warmte, verlichting)
  • verantwoorde aankopen (voeding, onderhoud, andere aankopen)
  • het leefmilieu (binnenomgeving, buitenomgeving)
  • de milieusensibilisering (iinformatie aan de gasten, informatie aan het personeel)