un endroit où il fait bon se reposer

Les fondamentaux du Maroc, in 't kort :

 • Staatsvorm : constitutionele monarchie naar Goddelijk recht.
 • Staatshoofd : Mohammed VI, commandeur van de gelovigen.
 • Hoofdstad : Rabat.
 • Oppervlakte : 659 970 km².
 • Officiële taal : Arabisch, drie berberdialecten en het Frans worden vaak gesproken.
 • Godsdienst : voor 99 % islamitisch.
 • Hoogste punt : Djebel Toubkal (4 167 meter)
 • Totale bevolking : 34 859 364 inwoners (2010)
 • Bevolkingsdichtheid : 48,4 inwoners/km².
 • Levensverwachting : 70 ans.
 • BBP : 95 miljard $.
 • BBP per inwoner : 4.600 euro (2010)

 

De reizigers willen het graag weten :

Taal

Het Arabisch : Men moet het onderscheid maken tussen het klassiek Arabisch, de taal van de Koran (literair), taal van gebruikt in het onderwijs, de administratie en de media en het Arabisch dialect, de spreektaal, die varieert naargelang de regio en de sociale klasse. Het Arabisch dialect gebruikt veel moderne woorden of gangbare uitdrukkingen.

Het Berbers : Het Berbers behoort tot de Hamito-Semitische taalfamilie (de Hebreeuws behoort eveneens tot deze groep) en wordt in veel streken in Marokko gesproken. Voor de Berbers is het Arabisch een vreemde taal.

Het Frans : Het Frans is in veel ondernemingen, waar er personeel van universitair niveau wordt tewerkgesteld, de voertaal, ook onder Marokkanen. Naargelang de gespreksprtner kan een persoon ofwel Arabisch ofwel Frans spreken. Hoewel het merendeel van de Marokkanen, die school gelopen hebben, Frans spreekt, wordt de Franse taal in afgelegen gebieden, haast niet gesproken.S

Het Spaans : een ander overblijfsel van de kolonisatie. De taal wordt voornamelijk in het noorden gesproken.

 

Klimaat

Het klimaat is bijna overal gematigd tijdens het grootste deel van het jaar. In de kuststreek zorgt de zee ervoor dat de zomers minder heet zijn en dat de wintertemperaturen zelden lager dan -10° C gaan. In het binnenland, met zijn continantaal klimaat, is het 's zomers drukkend warm en kouder tijdens de wintermaanden. In Tanger regent het drie keer meer dan in Agadir. De woenstijn is te vermijden in de zomer wegens de uitermate hoge dagtemperaturen.

Uurverschil

In Marokko ligt in de WET (West-Europese Tijd). Wanneer het 12 uur in Frankrijk is, is het in principe 10 uur in Marokko tijdens de zomermaanden en 11 uur in de winter .

Maar, sinds het koninkrijk de zomertijd invoerde,  voor de eerste keer in 2008, is er een periode van enkele weken tussen juli en augustus waar het tijdsverschil tiussen de twee landen slechts 1 uur bedraagt, zelfs in de zomer. Omdat de uurwijziging van de data van de ramadan afhangt, wijzigt het elk jaar en kan zelfs 1 of 2 dagen varieren in eenzelfde regio!

Kortom, al u zich tijdens deze periode in Marokko bevindt, bereidt u zich beter voor op enkele uren van tijdsschommelingen!

Formaliteiten

Voor een reis in marokko is een geldig paspoort nodig. Het moet minstens 6 maanden geldig zijn, te rekenen vanaf de aankomstdatum.  De inwoners van de Europese Unie hebben geen visum nodig voor een verblijf van minder dan 3 maanden.

Als u naar Marokko per wagen reist, kijk da na of de autoverzekering dekking geeft in het land. Opgelet! De verzekringspapieren worden bij de grenscontrole nagekeken en in geval van geen dekking, wordt u verplicht een verzekering te betalen.

Feesten en feestdagen

In Marokko bestaan er twee kalenders naast elkaar : De Gregoriaanse met 365 dagen een de Islamkalender van 354 dagen, die de agenda niet vereenvoudigt voor "grote momenten". Nieuwjaar valt steeds op 1 januari maar de religieuse feestdagen, die de maanstanden volgen, vallen niet steeds in hetzelfde seizoen. De heilige maand van de ramadan volgt de Islamkalender.

Men maakt onderscheid tussen religieuze en andere feestdagen. Er zijn vier religieuze feestdagen:  Het Moslimnieuwjaar(Ras as-Sana), de Geboortedag van Profeet (de Mouloud),het einde van de Ramadan (Aïd al Fitr) en het offerfeest of het Schapenfeest (Aïd al Adha ou Aïd al Kebir). Zij worden vastgesteld in functie van de Lunaire Hijri-kalender. De overige feestdagen zijn :

1 januari: Nieuwjaarsdag

11 januari : Onafhankelijkheidsmanifest.

1 mei: Fête du Travail

30 juli: Troonfeest (kroning van Mohammed VI)

14 augustus: Reüniedag Oued Eddahab (Feestdag ter herdenking van de annexatie van de Spaanse Sahara)

20 augustus : Dag van de revolutie

21 augustus : Jongerendag

6 november: Dag van de Groene Mars

18 novembes: Onafhankelijkheidsdag

 

Gezondheid

Vaccinatie tegen tetanus, difterie, poliomyelitis e, hepatitis A (tenzij immuun) zijn aanbevolen. Voorzichtiheidshalve radzen wij avonturiers vaccins tegen hepatitis en tyfus aan. Laat u enkele weken voor vertrek vaccineren.

Gelieve te noteren dat de kwaliteit van het sanitair in erkend en dat het in deze stad niet anders is ingericht dan in andere westerse steden waarheen een citytrip u brengt.

De meest voorkomende gezondheidsprobleem is diarree. Reden te meer om u aan te raden altijd op teletten dat u niet "eender wat ", "eender waar" te eten.  Insectenbeten zijn geen uitzondering in de minder droge gebieden van Marokko.

Water

In principe is het water in Marokko drinkbaar, alsook in Marrakech.  Wij raden u aan om toch flessenwater te gebruiken om onaangename verrassingen te vermijden.

Elektriciteit

De strommspanning is in bijna het ganse land 220 volt/50hz. De stopcontacten zijn dezelfde als in Europa gangbaar is.  Adaptor of transformator zijn bijgevolg overbodig. Slechts een enkel afgelegen gebruikt nog stopcontacten voorzien van 110v.  Bovendien zijn afgelegen dorpen ( meer bepaald in bepaalde valleien aan de Atlas) voorzien van collectieve stroomgenerators.  In dit geval is er risico op overspanning van uw elektrische apparaten.